Naši zastupitelé a členové sdružení

Zastupitel

Proč kandiduji? 

Ve Zlonicích žiji a pracuji od roku 2004, kdy jsem nastoupil do základní školy. V roce 2013 jsem se stal jejím ředitelem. Od svého příchodu do Zlonic se angažuji ve veřejném a kulturním životě Zlonic. Navázal jsem spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka a v roce 2008 jsem se stal jeho vedoucím. S přáteli a kolegy, kteří se taktéž podivovali nad neslušností a arogancí některých místních politiků, jsem založil sdružení Šance pro slušné a ve svých prvních volbách jsem se stal zastupitelem. Nikdy mi nebylo lhostejné, co se ve veřejném životě děje, nemám rád bezpráví, nespravedlnost, hrubost a neslušnost. Každý má právo na svůj názor. Ctím názorovou pluralitu, ale nikoliv populistické a podbízivé lhaní. Vždy se snažím hledat cestu, nikoliv důvody, proč něco nejde.

Co je mým cílem?

Mým dlouhodobým cílem je, abychom byli hrdí na místo, kde žijeme. Stále jsem přesvědčen, že je možné veřejnou sféru vést slušným způsobem a s určitou noblesou. A doufám, že...

Zastupitelka

Téměř celý život žiji ve Zlonicích. Pracuji jako účetní a administrativní pracovnice na OÚ v Poštovicích a jako místostarostka městyse Zlonice. Jsem členkou výkonného výboru sportovního klubu SK Zlonice, členkou SDH Zlonice. V letošním roce jsem dokončila studium na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze. 

Proč kandiduji?

Na této práci mě nejvíce baví, když se podaří cokoli prospěšného pro občany, občas jsou to i maličkosti, ať už nějaká vydařená kulturní či sportovní akce, zrestaurovaná památka, opravená komunikace, dostavba základní školy, výstavba vodovodu do Vyšínku a Lisovic či nyní kanalizace Břešťany - Tmáň. 

Co je mým cílem?

Pokračovat v započaté práci a dělat vše pro rozkvět našeho městyse a spokojené občany. Jak krásně řekl Jan Amos Komenský - „Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým činům, aby mluvily za tebe.“ 

Zájmy: četba historických románů, ruční práce, folková a country muzika, práce na zahrádce

Motto: „Hluchému nepovíš, slepém...

Zastupitel

Vše podstatné co jsem ke komunálním volbám chtěl říci, jsem již uvedl v článku KOMUNÁLNÍ  VOLBY 2018.  A dnešní medailon? Mohu jen potvrdit, že mám i nadále zájem komunální politiku dělat, dělat ji co nejlépe a pomáhat všem lidem kteří mají stejné cíle. Těmi cíli myslím především zkulturnění nynějších Zlonic. Nebudu zde obhajovat to, co se zde za poslední roky udělalo a udělat mohlo. Vždy se najdou rezervy a vždy se najdou ti, kteří budou kritizovat, což je naprosto běžný jev. Já jen říkám, že se za to, oč nám jde, musí vzít trochu razantněji. Občan vidí především to, co viditelné je. Věci, které viditelné nejsou, jej buď nezajímají, nebo o nich nemá ani povědomí. i když v mnoha případech jde o věci důležité a ne zrovna levné. Když také vidíte jiného člověka, vidíte nejdříve jeho zevnějšek, z něhož už lze někdy odvodit další, a pak se teprve případně začněte zajímat o jeho charakterové vlastnosti. Stejné je to i v případě obce. Když přijedete někam, kde je vše upravené, oprav...

Zastupitelka

Pracuji jako učitelka ZŠ a již 26 let žiji ve Zlonicích, kde jsem se už v minulých letech zapojila do veřejného života.

Proč kandiduji? 

Názorově jsem se rozešla s ODS a posléze mě oslovila skupina lidí z místního občanského sdružení, kde o pravidlech, zásadách a bodech volebního programu diskutujeme a nepřebíráme za vlastní jen ty nadiktované vedením politické strany. 

Co je mým cílem?

Chtěla bych i nadále usilovat o to, aby se v naší obci žilo lépe.

Zájmy: četba, zpívání, hudba, vaření, jízda na kole, plavání

Motto: „Lépe později, nežli nikdy…“

Zastupitelka

Od vystudování VŠ pracuji na zdejší ZŠ jako učitelka 1. stupně. Do Zlonic jsem se přistěhovala kvůli práci, původně jen na pár let…a jsem tady dodnes. Do Šance pro slušné jsem vstoupila hned při jejím založení. Líbila se mi myšlenka pořádat akce, které lidi spojí, při kterých se budou bavit a více poznávat, chtěla jsem se podílet na zvelebování Zlonic. 

Co jsem se za dobu svého působení v „malé politice“ dozvěděla? Že existují lidé, kteří budou neustále všechno a všechny kritizovat. Že se jim nelze ničím zavděčit. Že říkají A, ale ne B. Že je pro ně důležitější vlastní osoba, než to jak se žije ve Zlonicích. Nechápu je. Na druhou stranu jsem potkala spoustu nadšenců, kteří se radují z toho, když se jim podaří udělat něco, z čeho mají radost a užitek nejen oni, ale i další lidé. Je příjemné se s nimi potkávat a vědět, že je možné je požádat o pomoc a že oni rádi pomůžou, nehledě na vlastní prospěch nebo zviditelnění.

Motto mám už mnoho let stejné: „Chovej se k lidem...

Zastupitel

V současné době pracuji jako OSVČ a zabývám se obchodní činností a zahraničním obchodem. 

Proč kandiduji?

Není mi lhostejný život ve Zlonicích, kde jsem se narodil. Chtěl bych využít mých zkušeností získaných na manažerských, pracovních pozicích ke zlepšení života nás všech.

Co je mým cílem?

Jsem členem občanského sdružení Šance pro slušné. Cílem všech členů je dodržení našich volebních bodů, které jsme si zadali a chci se aktivně podílet na jejich plnění.

Zájmy: sport, toulky přírodou, rodina

Motto: „Život je boj….“ 

Ve Zlonicích žiji od narození. Pracuji jako živnostník v oblasti opravy automobilů.

Proč kandiduji?

Rád bych se podílel na zlepšení úrovně Zlonic ve všech oblastech.

Co je mým cílem?

Potkávat spokojené lidi, kterým se líbí žít právě tady.

Zájmy: především moje práce

Motto: „Nic není tak složité, aby se to nedalo nějakým způsobem vyřešit.“

Po téměř 6 letech práce na Městském úřadě ve Slaném na pozici referentky vnějších vztahů, po rodičovské dovolené nyní nově pracuji jako učitelka ZŠ. Zároveň působím jako provozní pracovnice v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích. 

Proč kandiduji?

Ve Zlonicích žiji od narození a nerada bych na této skutečnosti něco měnila, proto je pro mě důležité, aby se tu spokojeně žilo. Kritizovat umí každý, ale přiložit ruku k dílu už málokdo. 

Co je mým cílem?

Ráda se podílím na organizování kulturního a společenského života v městysi, organizuji volnočasové aktivity i charitativní sbírky. Jsem ochotná věnovat svůj volný čas v zájmu ostatních. To je mým cílem i do budoucna.

Zájmy: cestování, četba, sbírání papírových betlémů, ruční práce, kreativní tvorba

Motto: „Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat temnotu.“ (Konfucius)

Ve Zlonicích bydlím téměř 11 let. V loňském roce jsem nastoupila na naši základní školu jako učitelka. Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala na pozici účetní ve firmě Linet. Ve svém volném čase se věnuji TJ SOKOL Zlonice, kde působím jako jednatelka, a zapsanému spolku A co děti, který spravuje dětské hřiště.

Proč kandiduji?

Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu žít ve Zlonicích, ale jsem tu a moc se mi tu líbí. Mám tu rodinu, přátele, kamarády a koníčky, ale hlavně tady vyrůstají moje děti a na tom mi nejvíc záleží, v jakém prostředí žijí. Ráda bych se podílela na tom, aby Zlonice byly čím dál tím lepším místem pro život.

Co je mým cílem?

Přiložit ruku k dílu a pomáhat tam, kde je to potřeba.

Zájmy: ruční práce, sport, četba

Motto: „Každý strůjcem svého štěstí“

Žiji ve Zlonicích od svého narození, tedy již 28 let. Po vystudování VOŠZ, obor zdravotnický záchranář, jsem nastoupil do Nemocnice Slaný na INT Jip, kde pracuji již přes 4 roky. Vloni jsem se oženil a koupili jsme si s manželkou rodinný domek ve Zlonicích. Jsem členem TJ Sokol Zlonice.

Proč kandiduji?

Vyrůstám ve Zlonicích celý život a je mi líto, jak  tato obec za posledních 30 let stagnuje a nerozvijí se. Věřím, že pokud ve vedení obce budou lidé, kteří mají podobný názor, mohou Zlonice vzkvétat jako ostatní obce v okolí.

Co je mým cílem?

Chtěl bych žít v obci, kde jsou její občané hrdí na to, odkud jsou a aktivně se zapojují do provozu obce.

Zájmy: cestování po okolí, procházky se psy a rodina

Motto: „Jen poctivou tvrdou prací docílíš svého cíle.“

Pracuji jako účetní. Do Zlonic jsem se přivdala a žiji zde již přes 30 let. Proč kandiduji? Zlonice mi přirostly k srdci a není mi jedno, co se zde děje a jak se zde žije.

Co je mým cílem?

Nesedět doma a lamentovat, jak je vše špatné, ale přiložit ruku k dílu a pokusit se to špatné napravit nebo alespoň zlepšit.

Zájmy: country a trampská hudba, vaření a výrobky z pedigu

Motto: „Srdce lidské, nebuď srdcem ješitné šelmy!“

Ve Zlonicích žiji od svého narození. Pracuji jak policista ČR na Oddělení hlídkové služby na Kladně a také jsem zaměstnán v Oblastní nemocnici Kladno jako řidič sanitky. Ve Zlonicích jsem členem výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Proč kandiduji?

Rozhodl sem se kandidovat, protože mi záleží na tom, aby Zlonice dál jen rozkvétaly. Nechci jen tiše kritizovat, ale zkusit pro to něco udělat.

Co je mým cílem?

Mým cílem je jakkoliv podpořit Šanci pro slušné k dosažení všech cílů a správných záměrů s městysem a s přidruženými obcemi.

Zájmy: Na prvním místě je pro mě rodina. Rád pracuji na zahradě a kolem domu. Mým velkým koníčkem je také celkově Integrovaný záchranný systém.

Motto: „Život začíná tam, kde končí strach.“ 

Kdo jsem?

Žena, manželka, maminka 4 dětí. Od roku 1991 pracuji v České televizi, nyní na pozici koordinátor vysílání-senior. Zároveň spolupracuji s DDM „Ostrov“ Slaný, kde vedu kroužek Kreativní ateliér.

Proč kandiduji?

Ve Zlonicích žijeme od roku 2004 a záleží mi na tom, jaké je místo, kde žiji a vychovávám svoje děti.

Co je mým cílem?

Příjemné, zdravé, kvalitní a bezpečné místo pro život. Místo, které bude pro každého plnohodnotným domovem.

Zájmy: rodina, ruční práce, kreativní tvoření, poznávací cestování

Motto: „S úsměvem jde všechno líp…“

Ve Zlonicích bydlím od roku 1998. Pracoval jsem při revizi hasicích přístrojů, ve výrobě a při montáži plastových oken, ve skladu … Od ledna jako OSVČ provádím drobné opravy a úpravy v bytě či na zahradě po dohodě se zákazníkem.  Letos jsem byl zvolen členy nově vzniklého bytového družstva Čtyřstovka jeho předsedou.

Proč kandiduji?

Chtěl bych svou měrou přispět k přeměně naší obce k lepšímu a nesedět jen s rukama v klíně.

Co je mým cílem?

Podporovat každé správné rozhodnutí a aktivně pomáhat, když bude potřeba.

Zájmy: jízda na kole, železnice - její historie i současnost, rocková hudba, práce na zahrádce

Motto: „Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl.“

Jsem studentkou navazujícího inženýrského studia oboru Arts management na VŠE v Praze a zároveň brigádně pracuji, a to rovnou ve dvou firmách najednou. K těmto pracím a škole ještě tvořím například vizuál Zlonického zpravodaje, spravuji facebookové stránky a tvořím propagační materiály Centra tělesné výchovy a sportu při VŠE a doučuji angličtinu. Ve volném čase pak ráda vařím anebo, naprosto upřímně, nedělám nic.

Ve Zlonicích jsem vyrostla a opravdu mi záleží na jejich budoucím vývoji. Jsem členkou Šance pro slušné, abych podpořila spolek, který se opravdu viditelně (a ne jen velkými slovy) zasluhuje o jejich efektivnější správu a především bohatší kulturní život a lepší přístup k občanům jako jednotlivým lidem.

Co je mým cílem?

Ráda bych dále podporovala Šanci v její práci a přála bych si, aby zůstala i nadále spolkem, se kterým se shodují mé názory a přesvědčení.

Please reload

Šance pro slušné z.s.

Husova 94, 273 71 Zlonice

IČ: 22757261; © 2014 - 2019