8

Systematická spolupráce všech organizací, spolků a jejich podpora a to nejen finanční.