13

Komunikace, chodníky, instalace (voda, odpady, elektrický proud).