14

Komerční, bytová a komunitní výstavba na pozemku pod náměstím.