Vize 2018 - 2022

1

Otevřený, profesionální a vstřícný úřad, úřad pro občany.

2

Právo a pořádek! Občanská odpovědnost!

3

Finanční analýza, transparentnost finančních transakcí a aktivní hledání prostředků nad rámec rozpočtového určení daní.

4

Aktivní tlak úřadu a osobní nasazení při jednání s těmi, kdo zneužívají nastavený systém ve vlastní prospěch.

5

Diskuse s občany nad jejich problémy v jednotlivých obcích a částech městyse Zlonice. Podíl a účast zástupců přidružených obcí na investičních akcích a spolkovém životě.

6

Rozvoj a podpora MŠ, ZŠ, DPS jakožto pilířů pro dobré místo pro život.

7

Podpora firem a živnostníků jakožto pilířů pro dobré místo pro život (vytvoření databáze, pravidelné setkávání, diskuse nad jejich potřebami).

8

Systematická spolupráce všech organizací, spolků a jejich podpora a to nejen finanční.

9

Péče o památky, které jsou chloubou našeho městyse (vč. revitalizace náměstí).

10

Využití areálu pivovaru ke komerčním, kulturním, turistickým či bytovým účelům.

11

Eliminace a monitoring sociálně vyloučených lokalit.

12

Hledání řešení napříč politickým spektrem a za účasti všech možných partnerů v oblasti revitalizace a rozvoje.

13

Komunikace, chodníky, instalace (voda, odpady, elektrický proud).

14

Komerční, bytová a komunitní výstavba na pozemku pod náměstím.

15

Zajištění prostoru pro novou výstavbu pro občany, jakožto další pilíř pro dobré místo pro život.

To vše má vést k nastartování postupné změny sociální skladby obyvatel vedoucí k trvalému a udržitelnému rozvoji (zakončení jedné z etap vývoje, která městys Zlonice vrhla do situace, ve které se nyní nachází). Před 100 lety byly Zlonice krásné a mohou být opět, tak jako jiné menší obce, kterým se podařilo zvrátit nepříznivý vývoj. Je to běh na dlouhou trať a chce to trpělivost a pracovitost.