Památník Tří Císařů

Pohled na zdevastovaný památník před restaurováním