Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Nápis v základn památníků

Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Pohled na zdevastovaný památník před restaurováním

Památník Tří Císařů

Památník Tří Císařů

Historické foto z roku 1913, tedy pohled na právě dokončený památník

Fridrich (Bedřich) Vilém III.

Fridrich (Bedřich) Vilém III.

Pruský císař (1770-1840)

Alexandr I.

Alexandr I.

Ruský car (1777-1825)

František I. Rakouský

František I. Rakouský

Rakouský císař (1768 - 1835)

Bitva u Lipska

Bitva u Lipska

Vyobrazení bitvy u lipska

Památník připomíná monstrózní vojenskou přehlídku, která započala 20.08.1813 mezi Vraným a Perucí. Vzdor obvyklému mínění není památník umístěn v místech, kde přehlídka započala, ale v místě odkud ji sledovali osobně tři císaři:  ruský Car Alexandr I.; rakouský císař František I. Rakouský; Bedřich Vilém III. 

 

Historické pozadí

V roce 1813  byla Evropa již deset let v Napoleonských válkách. Zdecimovaná Napoleonova vojska se po neúspěšném Ruském tažení stáhla za řeku Odru, aby bránila Německo. Během toho se však diplomatická situace změnila a k Rusům se přidali i rakušané a Prusové. A císaři se setkali právě zde ve Vraném, odkud monstrózní vojenskou přehlídkou započal pochod koaliční armády na Napoleonovy jednotky u Drážďan.

 

Paradoxně tažení skončilo porážkou koaličních vojsk u Drážďan 26.srpna 1813 pod Vedením Karla Filipa Schwarzenberga, která se musela stáhnout směrem do Čech do vnitrozemí. Tyto vojska začal pronásledovat generál Vandamme, který byl ovšem později na České půdě poražen, zajat a následně vězněn (krátce na Vranském zámku). 

 

Koaliční jednotky přece jen potom slavili úspěch v bitvě u Lipska, známé též jako bitva národů. Ačkoliv tato bitva není tak notoricky známá jako bitva u Waterloo, jednalo se z vojenského hlediksa o rozhodující okamžik Napoleonských Válek, kdy spojenecká armáda o síle 330 000 mužů takticky oblíčila a porazila 191 000 Francouzů. Napoleonská armáda tak již definitvně nebyla schopna se účině konsolidovat a byla tedy fakticky poražena. O půl roku (plném zejména ústupů) později se Napoleon na nátlak svých generálů vzdal a byl poslán na ostrov Elba

 

Přehlídka

Přehlídky se údajně účastnilo 70 praporů pěchoty, 50 eskadron jezdectva a 30 baterií dělostřelectva. Přehlídka byla pokládána za mimořádnou vojenskou a politickou událost,jednak deklarovala jasný cíl porazit Napoleaona a jednak osobní přítomnost tří mužů patřícím k nejmocnějším na světě, byla i událostí společenskou. 

 

Defilé u Vraného a následných bojů se účastnilo i 10 kozáckých pluků. Především donští kozáci pod velením generála-atamana M. I. Platova, ale také uralské kozácké pluky č. 3,4 a 5. Černomořská setnina tělesného kozáckého pluku – tedy kubáňští kozáci a další.

 

Památník

Pamtáník byl postaven v roce 1913 (tedy ku stému výročí přehlídky) Základem pomníku je třístupňová kamenná mohyla, na jejímž vrcholu je bronzový orel v letu s rozepjatými křídly (symbolizující vítězství). Pod ním je bronzový medailon s vyobrazením tří spojeneckých panovníků a níže štítek s datem 1813 a v základu bronzová deska s pamětním nápisem.

 

Památník byl dlouhá léta neudržován a tak jako předmět vandalismu postupně přicházel o všechny své součásti. Zrestaurovat se jej podařilo v roce 2012.

 

 

Odkazy

http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/vrany-13.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonsk%C3%A9_v%C3%A1lky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipska