Zlonický Onufrius

Socha Onufria v polích u Zlonic